Logowanie
Zapomniałem/am hasło
Nie pamiętasz hasła? Ustaw nowe hasło
Logując się do EduStrefy akceptujesz regulamin


Wersja otwarta
Nie posiadasz jeszcze konta w EduStrefie?
Aby otrzymać roczny dostęp do EduStrefy zapisz się na dowolne szkolenie ApexNet. Tymczasem korzystaj bezpłatnie ze strefy otwartej.Co to jest EduStrefa
EduStrefa to miejsce, do którego mają dostęp wyłącznie uczestnicy szkoleń ApexNet. Projekt ma na celu zapewnienie opieki merytorycznej z zakresu szkolenia w którym brałes udział przez cały rok od dnia uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym. Każdy uczestnik szkolenia ApexNet otrzyma mailowo dostęp do EduStrefy.
 • Materiały ze szkolenia w którym brałeś udział i innych szkoleń ApexNet,
 • Najnowsze ustawy i rozporządzenia w tym ustawę Pzp,
 • Forum wymiany wiedzy z uczestnikami szkoleń,
 • Bonusy dodatkowe od Ekspertów,
 • Możliwość kontaktu z Ekspertami m.in. poprzez czaty na żywo,
 • Filmy on-line
 • Testy i certyfikaty
EduStrefa została stworzona przez ApexNet z myślą o uczestnikach rynku zamówień publicznych, funduszy unijnych, RODO, zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego itp. którzy potrzebują dostępu do zawsze aktualnych i rzetelnych informacji. Platforma ma na celu zapewnienie opieki merytorycznej z zakresu szkoleń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dostęp do pełnej wersji EduStrefy dostaje uczestnik szkolenia ApexNet (niezależnie od tematu szkolenia) w pierwszym dniu swojego szkolenia. Dostęp użytkownika trwa 365 dni i może zostać przedłużony, jeśli dana osoba skorzysta z kolejnego szkolenia z oferty ApexNet.

Użytkownik, który nie ma dostępu do pełnej wersji EduStrefy może korzystać z wersji DEMO do której dostęp możliwy jest ze strony logowania. W wersji demo znajdują się ograniczone materiały z wersji pełnej.

Użytkownik EduStrefy dostaje pełny dostęp do materiałów zarówno z tematyki w jakiej brał udział, jak i do materiałów z innych kategorii tematycznych. Kategorie materiałów dostępne w EduStrefie to m.in.:

Zamówienia publiczne - materiały oparte i zgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców zamówień. Materiały ułatwią prowadzenie postępowań, wypełnianie dokumentów np. SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) czy OPZ (opis przedmiotu zamówienia).

Fundusze Unijne - materiały pomagające w pozyskiwaniu, korzystaniu i rozliczaniu funduszy europejskich.

Zarządzanie nieruchomościami - wiedza bazująca m.in. na ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dostępne w EduStrefie materiały pomogą zrobić wiele kwestii dotyczących szeroko pojętych nieruchomości jak np. odpady, parkingi, sprzątanie, odśnieżanie.

RODO - materiały pomagające przygotować się do zmian wynikających z Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych, które wchodzą w życie w maju 2018 roku. W EduStrefie znaleźć można wiele wzorów dokumentów przygotowanych do wykorzystywania ich w swojej instytucji m.in. umowa powierzenia informacji, autorski spis wymagań dla podmiotów współpracujących, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, polityka bezpieczeństwa informacji, analiza zagrożeń i ryzyka i innych, których posiadanie przez firmę jest obowiązkowe i może uchronić przed wymierzeniem kar.

Wersja pełna EduStrefy podzielona jest na 6 sekcji głównych oraz panel indywidualny „Moja EduStrefa”. Wszystkie sekcje dostępne są po zalogowaniu na stronę główną oraz z każdego miejsca EduStrefy na górnym pasku.

Dostępne sekcje to:

 • 1. PRZEPISY PRAWNE w których znajduje się główny dokument prawny, na którym opierają się przepisy w danej kategorii szkoleń. I tak w kategorii zamówienia publiczne jest to Ustawa Prawo zamówień publicznych, w kategorii Fundusze UE jest to Traktat o Unii Europejskiej, w kategorii RODO - Ustawa RODO, projekt z dnia 12 września 2017 i w kategorii Nieruchomości jest to Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Wszystkie ustawy i rozporządzenia są dostępne do pobrania.
 • 2. BAZA WIEDZY, w tym:
Baza wiedzy - materiały szkoleniowe. Sekcja, w której każdy użytkownik znajdzie materiały szkoleniowe do szkoleń, w których brał udział, oraz inne udostępnione dla wszystkich. Są to prezentacje w wersji on-line oraz ćwiczenia i dodatkowe bonusy.

Baza wiedzy - filmy szkoleniowe. Sekcja, w której użytkownik może obejrzeć krótkie i dłuższe filmy merytoryczne dotyczące tematyki szkoleń. W tej sekcji regularnie (2 razy do roku) publikujemy również nagranie z całej dyskusji Ekspertów podczas kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych. Sekcja zawiera również filmy „z życia ApexNet”, w których użytkownik może poznać zespół ApexNet. Część z filmów publikowana jest dla wszystkich użytkowników, a część dostępna jest jedynie po wykupieniu dostępu za ApexMonety. Filmy, które w tej chwili można obejrzeć w EduStrefie to mi.in. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016, 10 przykładów kryteriów oceny ofert z aktualnych SIWZ w ocenie prawników i praktyków, Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, Wykluczanie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej czy Agregacja robót budowlanych w świetle nowych definicji robót budowlanych oraz obiektu budowlanego.

Baza wiedzy - wzory dokumentów. W sekcji znajdują się liczne wzory dokumentów, które użytkownik może dowolnie pobierać i wykorzystywać podczas wykonywania swoich obowiązków. Znajduje się tu np. Protokół z negocjacji, Upoważnienie dla ABI, Umowa powierzenia przetwarzania danych, Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp, Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, JEDZ instrukcja czy wzorcowa SIWZ.

Baza wiedzy - akty prawne. Sekcja obejmuje inne niż w przepisach prawnych akty prawne, takie jak rozporządzenia, ustawy itp. Związane z tematyką szkoleń. Znajduje się tu np. Ustawa o odpadach, Rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń dot. zawierania umów koncesji, Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej czy Ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Baza wiedzy - ebooki. Sekcja pełna treści merytorycznych od naszych Ekspertów. Są to najczęściej krótkie (ok 2-3 strony) wypowiedzi Ekspertów na różne tematy. W tej chwili użytkownik znajdzie tu m.in. kilka słów o: Funduszach Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego, Odwołaniu na wybór oferty najkorzystniejszej w orzecznictwie KIO, Szacowaniu wartości zamówienia a zmianie umowy w trybie art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp, Powtórzeniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, Dokumencie potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia – czy zamawiający powinien żądać polisy wraz z dowodem zapłaty składki, Powołaniu na potencjał innego podmiotu w ramach uzupełnienia dokumentów.

 • 3. FORUM - miejsce, gdzie użytkownicy EduStrefy mogą wymieniać się doświadczeniami, pomagać sobie wzajemnie, dzielić się obawami i rozwiązaniami. W tej chwili na forum toczy się ponad 3000 dyskusji. Swoje wypowiedzi na forum piszą również Eksperci. Na forum możliwa jest rozmowa w kilku kategoriach tj.: zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, szkolenia, zjazdy, studium, organizacja, partnerstwo publiczno-prywatne, fundusze UE. Dyskusje, które w tej chwili przyciągają najwięcej użytkowników dotyczą: źle wypełnionego kryterium oceny ofert, elektronizacji zamówień publicznych, zawiadomienia o wyborze oferty, procedurze odwróconej, terminie na wysłanie wyjaśnień do SIWZ czy grupie kapitałowej, a procedurze odwróconej. EduStrefowicz może zadać pytanie anonimowo- używając jedynie swojego imienia bądź z użyciem imienia i nazwiska.
 • 4. EKSPERCI - miejsce, gdzie użytkownik EduStrefy może zadać indywidualne pytanie do naszego Eksperta, który udzieli mu odpowiedzi za pomocą formularza. W tej sekcji możemy również zobaczyć wszystkie wypowiedzi Ekspertów na forum.
 • 5. TESTY I CERTYFIKATY - użytkownicy mogą zdobywać w EduStrefie dodatkową wiedzę i sprawdzać swoje umiejętności w testach, które udostępniamy w tej zakładce. W przypadku udzielenia minimalnej ilości dobrych odpowiedzi (ilość ustalona przez administratora) użytkownik otrzymuje na e-maila indywidualny, imienny certyfikat. W tej chwili użytkownicy mogą uzupełniać test z podstaw zamówień publicznych.
 • 6. MOJA EDUSTREFA. Użytkownicy EduStrefy za swoją aktywność w EduStrefie otrzymują punkty- ApexMonety, które mogą następnie wymieniać na nagrody. Sekcja Moja EduStrefa dzieli się na 6 części. W pierwszej sekcji:
Moje ApexMonety - w tej sekcji użytkownik może sprawdzić ilość zdobytych ApexMonet, aktywności za jakie może zdobyć kolejne punkty, sprawdzić historię swoich punktów oraz wymienić je na nagrody.

Moje Biblioteka - sekcja, w której znajdują się wszystkie materiały, które użytkownik dodał jako „swoje materiały”. Taka opcja możliwa jest przy materiałach w zakładce BAZA WIEDZY. Dzięki temu użytkownik ma materiały, którymi interesował się najbardziej w jednym miejscu.

Moje Certyfikaty - w sekcji użytkownikowi wyświetlają się certyfikaty, które zdobył za aktywność w EduStrefie. Certyfikaty są w każdej chwili dostępne do pobrania.

ZAPYTANIA DO EKSPERTA - w sekcji użytkownik znajdzie zapytania, które wysyłał do Eksperta poprzez formularz kontaktowy oraz odpowiedzi na nie, w przypadku udzielenia przez Eksperta.

WAŻNOŚĆ KONTA - sekcja, która pokazuje ile dni pozostało użytkownikowi do zakończenia jego dostępu. Istnieją dwie metody przedłużenia dostępu konta. Przedłużenie o rok możliwe jest jedynie poprzez udział w szkoleniu ApexNet. Możliwe jest także jednorazowe przedłużenie konta o 1 miesiąc. W tym celu należy wymienić 7000 ApexMonet na tę właśnie nagrodę. Jest to możliwe właśnie w tej sekcji.

RANKING STREFOWICZÓW - ranking pokazuje 30-stu najbardziej aktywnych- posiadających najwięcej ApexMonet użytkowników w danej chwili.

Dostęp do EduStrefy (login i hasło) użytkownik otrzymuje w pierwszy dzień szkolenia na e-mail podany na zgłoszeniu. Loginem do portalu jest adres e-mail podany na zgłoszeniu, który jednakże musi być indywidualny. Nie możliwa jest sytuacja, w której dwóch lub więcej użytkowników posiada ten sam e-mail jako login. Hasłem jest automatycznie generowany ciąg liczb i cyfr możliwy do zmienia przez użytkownika EduStrefy po pierwszym zalogowaniu.

Podczas pierwszego logowania należy zapoznać się z Regulaminem EduStrefy dostępnym pod panelem logowania oraz zaakceptować obowiązkowe zgody, bez których użytkownik nie zostanie poprawnie zalogowany.